កំពុង​ផ្ទុក S

កំពុងផ្ទុកការត្រួតពិនិត្យ

បញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងទាក់ទងនឹងការផ្ទុកកុងតឺន័រ រួមទាំងការជំនួសផលិតផល ការដាក់ជង់មិនល្អ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនៃការចំណាយដោយសារការខូចខាតផលិតផល និងប្រអប់របស់ពួកគេ។លើសពីនេះទៀត ធុងផ្ទុកតែងតែត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការខូចខាត ផ្សិត លេចធ្លាយ និងឈើរលួយ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពសុចរិតនៃផលិតផលរបស់អ្នកនៅពេលចែកចាយ។

ការត្រួតពិនិត្យការផ្ទុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះជាច្រើន ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការដឹកជញ្ជូនដោយមិនភ្ញាក់ផ្អើល។ការត្រួតពិនិត្យបែបនេះធ្វើឡើងដោយហេតុផលជាច្រើន។ 

ការត្រួតពិនិត្យដំបូងនៃធុងត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលផ្ទុកសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដូចជាសំណើម ការខូចខាត ផ្សិត និងផ្សេងទៀត។ខណៈពេលដែលការផ្ទុកកំពុងដំណើរការ បុគ្គលិករបស់យើងបានពិនិត្យដោយចៃដន្យនូវផលិតផល ស្លាកសញ្ញា លក្ខខណ្ឌនៃការវេចខ្ចប់ និងប្រអប់ដឹកជញ្ជូន ដើម្បីបញ្ជាក់បរិមាណ រចនាប័ទ្ម និងផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការ។