កំពុងផ្ទុកអេស

Loading Inspection

បញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងដែលទាក់ទងនឹងការផ្ទុកកុងតឺន័ររួមទាំងការជំនួសផលិតផលការដាក់ជង់មិនបានល្អដែលបណ្តាលឱ្យមានការចំណាយកើនឡើងដោយសារការខូចខាតផលិតផលនិងប្រអប់របស់វា។ លើសពីនេះទៀតកុងតឺន័រតែងតែមានការខូចខាតផ្សិតការលេចធ្លាយនិងឈើរលួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពនៃផលិតផលរបស់អ្នកនៅពេលដល់ពេលដឹកជញ្ជូន។

ការត្រួតពិនិត្យការផ្ទុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះជាច្រើនដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការដឹកជញ្ជូនដោយមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយរលូន។ ការត្រួតពិនិត្យបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារហេតុផលជាច្រើន។ 

ការត្រួតពិនិត្យដំបូងនៃកុងតឺន័រត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលផ្ទុកសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដូចជាសំណើមការខូចខាតផ្សិតនិងអ្វីៗផ្សេងទៀត។ ខណៈពេលកំពុងដំណើរការកំពុងដំណើរការបុគ្គលិករបស់យើងពិនិត្យដោយចៃដន្យនូវផលិតផលស្លាកសញ្ញាលក្ខខណ្ឌនៃការវេចខ្ចប់និងប្រអប់ដឹកជញ្ជូនដើម្បីបញ្ជាក់ពីបរិមាណរចនាប័ទ្មនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការ។